Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu


Działanie sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zapytanie ofertowe

termin składania ofert: 9 grudnia 2019 do godz. 14,00

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Dom Pomocy Społecznej Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 05-840 Brwinów ul Wiosenna 21

e-mail: brwinow@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Grzegorz Strzemieczny Tel: 690490822

opis przedmiotu zamówienia:

Mobilny podnośnik kąpielowo – transportowy sztuk 2

Minimalne parametry techniczne:

Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół (hamulec)

Zasilanie akumulatorowe – minimum jeden akumulator plus ładowarka

Ramię nośne obracane o 360 stopni dodatkowo regulowane góra/dół

Udźwig 180 kg.

Pilot sterujący

Zakres podnoszenia  powyżej 120 cm

Regulacja automatyczna z pilota góra/dół

Automatyczna regulacja z pilota pozycji pacjenta z pozycji leżącej do pozycji siedzącej

Regulowana podstawa jezdna

termin realizacji zamówienia: 14 dni

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

– oświadczenie o braku powiązań

– oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 50 pkt.

Rama nośna automatycznie regulowana z pilota: 30 pkt.

Regulowana podstawa jezdna 10 pkt.

Udźwig: 10pkt.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,