Domowy przegląd kolęd


Okres śpiewania kolęd zakończyliśmy II Domowym Przeglądem Kolęd. Repertuar był bardzo bogaty począwszy od tradycyjnych kolęd po mało znane pastorałki. Odwiedzili nas też goście z Milanówka. Na końcu jury jednogłośnie przyznało wszystkim pierwsze miejsce, gdyż wybór był naprawdę trudny. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.